Informačné systémy

Informačný systém prinesie Vašej firme nasledovné výhody:

 • Zefektívnenie a zjednodušenie riadiacich a výrobných procesov
 • Štatistiky, prehľady a reporty dát
 • Odbúranie administratívy
 • Všetky dáta firmy v jednom systéme (dáta zamestnancov, firemné dáta, fakturácia…)
 • Dohľadateľnosť každého údaju
 • Žiadne duplicitné zadávanie dát
 • A mnoho ďalšieho

Výhody informačného systému od našej spoločnosti Aurelo, s. r. o.

 • Urobíme detailnú analýzu Vašej predstavy o informačnom systéme.
 • Programovanie informačného systému na mieru, vďaka čomu Váš informačný systém bude obsahovať len to, čo naozaj potrebujete.
 • Počas projektovania systému ale aj počas jeho tvorby aktívne komunikujeme, aby Váš systém bol podľa Vašich predstáv.
 • Navrhneme jednoduchý, priehľadný dizajn a intuitívne užívateľské prostredie, aby sa Vám a Vaším zamestnancom so systémom dobré pracovalo.
 • Po dokončený informačného systému, je možné ho ďalej rozširovať, prispôsobovať…
 • Možný prístup do informačného systému, nech ste kdekoľvek.  
 • Možnosť prepojenia s inými systémami.
 • Komplexné zaškolenie.

Aké technológie používame:

 • PHP
 • Laravel
 • Vue.js
 • MySQL alebo PostgreSQL
 • JavaScript (jQuery)
 • Bootstrap